เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ”

วันนี้ (1 ธ.ค.2563 ) บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นายกษิดิ วิชิตอักษรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ