ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วิศวกรโยธา/ขนส่งและจราจร (Civil/Traffic/Transport Engineer) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา (งานที่ปรึกษา) วิศวกรรมขนส่งและจราจร 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา (งานที่ปรึกษา) วิศวกรรมขนส่งและจราจร
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพ ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร
 • มีประสบการณ์และชอบการเขียนรายงานการศึกษา

วิศวกรโยธา/ขนส่งและจราจร อาวุโส (Senior Civil/Traffic/Transport Engineer) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา (งานที่ปรึกษา) วิศวกรรมขนส่งและจราจร
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพ ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร
 • มีประสบการณ์และชอบการเขียนรายงานการศึกษา

พนักงานธุรการ/เลขานุการ (Secretary) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • พิมพ์ดีดสัมผัสความเร็วไม่น้อยกว่า 20 คำต่อนาที

พนักงานของเราจะได้รับอัตราเงินเดือนที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร และประสบการณ์ รวมทั้งสวัสดิการตามระดับต่างๆ อาทิ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส และการปรับเงินเดือน และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง


สามารถสมัครงาน ได้ที่

ผู้สนใจสามารถจัดส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงาน และรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล InfraTrans Consultants Co., Ltd.

315/7 พรีเมียมเพลส เกษตร-นวมินทร์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ +66 (2) 1569955 315/7 Premium Place Kaset-Nawamin Sukhonthasawat Road Ladprao Bangkok 10230 Tel: +66 (2) 1569955 Email: hritc@infratrans.co.th