ดำเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด ดำเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ของกรมเจ้าท่า ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ The Vanli Ballroom สมุย ปาล์ม บีช รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 คน  ทั้งนี้ ในการประชุมผ่านไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชุนในพื้นที่เป็นอย่างมาก