บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาประจำปี 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา โดยในปี 2565 ได้จัดกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565 สร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น