อินฟราทรานส์ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมกับ บ. H2O และบริษัท Enrich ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ของกรมชลประทาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ศาลาวัดสุวรรณราษฎร์บ้านสุวรรณคาม ต.สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โดยมี นายปรีชา ทองคำ รอง.ผวจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมและมีผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน