อินฟราทรานส์ สำรวจพื้นที่โครงการ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ และเข้าพบผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการสำรวจพื้นที่โครงการ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ ฝาย ระบบชลประทาน และเข้าพบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จังหวัด  ดังนี้

  1. ท่านนายอำเภอแม่วาง
  2. ท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
  3. ท่านเกษตรอำเภอแม่วาง
  4. ผู้แทนศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน