อินฟราทรานส์ ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน