ข่าวประชาสัมพันธ์

อินฟราทรานส์ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและการให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2

วันนอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานศูนย์วิจัยและการให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2 (Focus Group 2) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เรืองงาม รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม สสป. และผ่านระบบ zoom เพื่อหารือในรายละเอียดตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุมหน่วยงานหลัก ครั้งที่ 2 (Focus Group 2) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา […]

admin

10 Sep 2021

admin

21 Jul 2021

admin

2 Dec 2020

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

admin

14 Sep 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

admin

9 Jul 2020

อินฟราทรานส์ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

admin

5 Jun 2020